Definitívna bodka za príbehom človeka, ktorému bol primalý župan a chcel stále viac

Autor: Radovan Bránik | 3.12.2017 o 8:30 | (upravené 3.12.2017 o 13:12) Karma článku: 10,72 | Prečítané:  31777x

Dokážete si predstaviť krajinu, v ktorej bežíte maratón, ale v cieli vám na krk zavesia medailu za víťazstvo v súťaži akvabel a k tomu vám nadšene tlieskajú fanúšikovia hokeja? Ja už hej. BBSK je krajina neobmedzených možností.

Uvedomujem si, že zložitosť a dĺžka mojich článkov je nad sily niektorých jednoduchších čitateľov, chyba však tentoraz nie je v mojej grafománii. Je spôsobená neuveriteľne zložitým a nezákonným spôsobom výkonu samosprávy v podaní župana Kotlebu a jeho poddaných. Sťažnosti na neprehľadnosť tohto a mojich ostatných textov na tému bystrickej župy preto prosím adresujte práve jemu, z luxusnej adresy na Námestí SNP sa v pondelok sťahuje a v ideálnom prípade ho o nejaký čas zastihnete len o dve ulice vyššie.

A teraz rovno k veci, teda k viacerým. A tiež k sľubovanej pointe, či skôr viacerým.

Pointa prvá:

14 augusta 2017 Suja na zastupiteľstve BBSK v snahe presvedčiť poslancov o nutnosti odpredať majetok za 1,- Euro vyhlásil okrem iného: “…nehovoriac o tom, že nám Úrad verejného zdravotníctva stále dáva pokuty za to, že to tečie, ak nám to odoberiete a potom to bude platiť Úrad, mne je to jedno… Stále, pri každej kontrole Úradu verejného zdravotníctva je s tým problém. A už nechcem platiť pokuty za to, že je tam kvapalina, nafta, a podobné veci z toho vytekajú. Pod nejakú z týchto liazok starých, alebo trambusov keď dáme nejakú bedňu na olej, a praskne niekde, ja neviem, brzdová kvapalina vzadu čo ešte vyteká, tak by sme potrebovali vane veľké, ako je samostatné to auto. A to už nehovorím o ekologickej záťaži na tie asfaltové kade, ktoré sú plné ropných látok, ktoré ani neviem ako budeme likvidovať, lebo na to musí byť firma, alebo nejaká osoba oprávnená.

Nuž a v tom má pán Suja absolútnu pravdu. Nielen tie ropné látky, ale aj ďalšie z ním uvedených smie likvidovať len na to oprávnená firma, pretože ide o takzvaný a zákonom jasne definovaný nebezpečný odpad. Poslanci však predaj neschválili a už vôbec nie za jedno Euro, jednoducho len vyhlásili majetok za neupotrebiteľný a na návrh hlavného kontrolóra Kňažeka požadovali dodržanie prvých dvoch bodov Článku 12 Zásad hospodárenia s majetkom BBSK - teda posúdenie vyraďovacou a likvidačnou komisiou a povinné zverejnenie oznámenia o ponuke tohto majetku na webovej stránke Úradu BBSK a BBRSC a.s. prostredníctvom príslušného odvetvového odboru po dobu minimálne 30 dní.

Ako si s týmto “drobným" problémom Kotleba a Suja poradili?

Zverejnili na weboch BBSK a BBRSC a.s. ponuku podľa platných Zásad a podľa poslaneckého návrhu?Nie. Netvrdím to iba ja, ale aj pán Igor Čierny v odpovedi poskytnutej podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám: "Neupotrebiteľný majetok na likvidáciu BBRSC a.s. neponúkalo. Predmetný neupotrebiteľný majetok bol ponúknutý prítomným poslancom a zároveň starostom a primátorom na 43. riadnom zasadnutí BBSK" - a k tomu priložil už len linky na zasadnutie zastupiteľstva zo dňa 14 augusta 2017, ktorými vás tu zásobujem v každom článku. Kotleba a Suja teda nesplnili povinnosť 30 dňového zverejnenia na webe a porušili tak platné a samotným Kotlebom podpísané Zásady hospodárenia s majetkom BBSK. Nezverejnili ponuku, hoci to podľa Zásad boli povinní urobiť - a ponúkali to vraj poslancom, starostom a primátorom, hoci podľa tých istých zásad nič také robiť nesmeli. A Čierny sa k tomu ešte bez okolkov prizná. Aspoň, že tak.

Len pre orientáciu pripomínam, že Mgr. Igor Čierny je vedúcim technicko-prevádzkového úseku od minulého týždňa, kedy si s ním vymenil riaditeľskú stoličku Miroslav Suja. Je pritom jedným zo štyroch mužov, ktorí si pred pár dňami rozdelili obrovské prémie za hospodársky výsledok firmy, ktorá je pritom personálne, technologicky a organizačne po kolapse. Jej schopnosť zabezpečiť na nevyhnutnej úrovni zimnú údržbu je ohrozená a tým sú priamo ohrozené aj zdravie, životy a majetok občanov používajúcich cesty druhej s tretej triedy v celom kraji. Nielen, ale aj Kotlebových voličov.

Dal Kotleba posúdiť majetok vyraďovacou a likvidačnou komisiou? Opäť nie. Suja na zasadnutí bohorovne tvrdil, že materiál predsa prešiel komisiami ešte v roku 2012 - ibaže poslancom zabudol spomenúť, že medzitým na zoznam za päť rokov pribudol ďalší, komisiami nikdy nehodnotený majetok a tiež tam pribudlo zopár funkčných strojov, ktoré by žiadna príčetná komisia nikdy neoznačila za neupotrebiteľné. A práve tie sa namiesto použitia na zimnú údržbu ocitli na základe neúčinných zmlúv, ignorovania vôle poslancov a nezákonných rozhodnutí v rukách jedinej súkromnej firmy, ktorá s nimi zatočila za nie nula, ale ani ani nie jedno Euro - ona ten majetok veľkorysom odkúpila od správy ciest za celé dve Eurá. Bingo.

Možno si hovoríte, že takáto reťaz absurdných, nezákonných a neúčinných rozhodnutí sa niekde musí skončiť a že možno už viac chýb neurobili. Omyl.

Regionálna správa ciest po odmietnutí predaja majetku poslancami BBSK totiž vykonala prieskum trhu na jeho likvidáciu, pričom v prípade ponuky víťazného subjektu, firmy KALAMÁR s.r.o. s cenou 0,- Euro mal ostať “vyzískaný” kovový odpad subjektu, ktorý by likvidáciu vykonal. Správa ciest pritom prieskum vykonala ešte v čase, keď jej majetok vôbec nepatril a vykonala ho tak, že vyhodnotila ponuky štyroch priamo oslovených subjektov, z ktorých však ani jeden nemá oprávnenie na nakladanie s nebezpečným odpadom (!). Ide o firmy KALAMÁR s.r.o., WWJD s.r.o., R + R s.r.o. a METALIMPEX SLOVAKIA s.r.o. Všetky štyri majú v predmete činnosti uvedené len “podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom,” ktorým však odpad nachádzajúci sa na pozemkoch správy ciest podľa mierne apokalyptických vízií poslanca Suju o veľkosti vaní pod liazkami a trambusmi rozhodne nebol. A nebol ním ani podľa zákona a Úradu verejného zdravotníctva. Prieskum trhu sa teda uskutočnil získaním ponúk od štyroch firiem, z ktorých žiadna nemá v predmete činnosti nakladanie s nebezpečným odpadom - a teda na žiadnu z tých ponúk nemalo byť vôbec prihliadané.

Slabým miestom tohto divadelného predstavenia pre jednoduchších voličov je aj fakt, že firmy poslali svoje ponuky iba na základe zoznamu, z ktorého nebolo vôbec možné zistiť, aká je celková váha kovového šrotu po údajnom vymontovaní náhradných súčiastok a nemali tak žiaden ani len orientačný podklad pre vypracovanie kvalifikovaného cenového odhadu. Tak jednoducho tipovali, v lepšom prípade. Ako podklady tiež získali fotodokumentáciu, ktorá dokumentovala len malú časť z celkovo 103 položiek. Lepšie kusy boli vynechané a tie na značkách sa tam tiež vôbec neobjavili. Keďže ich napriek výzvam skalných fanúšikov Kotleba ani Suja dodnes neukázali, exkluzívne pre vás ich zverejňujem ja.

Aj a práve preto tento majetok nakoniec skončil vo firme KALAMÁR s.r.o. z Hriňovej, ktorá pritom na likvidáciu nebezpečného odpadu nemá oprávnenie. K majetku totiž prišla nie zmluvou o likvidácii, ale kúpnymi zmluvami, v ktorých o likvidácii nebezpečného odpadu nie je ani zmienka. Takže KALAMÁR s.r.o. najprv “vyhral” prieskum trhu zameraný na cenu likvidácie, majetok však v skutočnosti odkúpil - hoci na kúpu majetku nebol vykonaný žiaden prieskum a ani vyhlásená verejná súťaž a zmluva neobsahuje žiadne ustanovenia, ktoré by upozorňovala na prítomnosť nebezpečného odpadu a nutnosť jeho likvidácie firmou, ktorá má na takúto činnosť oprávnenie - a pritom Suja práve nebezpečnosťou odpadu a pokutami od Úradu verejného zdravotníctva strašil poslancov BBSK v snahe dotlačiť ich k súhlasu s predajom za 1,- Euro. Neprekvapí, že len o Euro nižšiu sumu núkal KALAMÁR s.r.o.

Kotleba osobne podpísal 26.9.2017 zmluvu, ktorou za 0,- Eur previedol na Banskobystrickú regionálnu správu ciest a.s. všetok majetok zo zoznamu. Regionálna správa ciest hneď na druhý deň pristúpila k uzavretiu prvej kúpnej zmluvy s firmou KALAMÁR, kde nie je už o likvidácii majetku ani zmienka. Ani byť nemôže, keďže KALAMÁR s.r.o. podľa zákona nemá oprávnenie na likvidáciu nebezpečného odpadu. Prvá zmluva nie je doteraz vložená v Centrálnom registri zmlúv v zákonnej podobe a teda nie je účinná, napriek tomu KALAMÁR s.r.o. s technikou manipuloval, akoby mu patrila a keďže to nestihol v sľubovanej lehote, uzavreli s ním Suja a Slivková potichu ďalšiu zmluvu, ktorú pre istotu až do volieb nevložili do Centrálneho registra zmlúv vôbec - urobili tak až 6 novembra, dva dni po voľbách, keď už bolo dávno po termíne stanovenom zákonom a ani táto druhá zmluva nikdy nenadobudla účinnosť pre nesplnenie zákonom vyžadovaných náležitostí. S majetkom ktorého sa týka však už na druhý pokus stihol Kalamár poriadne zatočiť a na dvoroch regionálnej správy ciest po ňom neostalo už takmer ani stopy.

Prichádza zima, už prvé mrazy a nedávne návaly snehu ukázali, že BBRSC a.s. v jej súčasnej kondícii nezvláda v dostatočnej kvalite starostlivosť o cesty. V noci z 12. na 13. novembra sa v priebehu niekoľkých hodín prevrhlo auto na Čertovici, ďalšie na Donovaloch a pri Lučenci havaroval autobus, všetky tri nehody priamo súviseli so zlým stavom ciest. 14 novembra sa Suja špekulatívne vzdával funkcie v predstavenstve a stával sa dočasným robotníkom v snahe stať sa šéfom odborov. Ním presadený nezákonný odpredaj majetku spôsobil, že funkčné grédre používané ešte na jar tohto roku na odstraňovanie ľadu z vozoviek prešli za cenu necelého jedného centu za kus do vlastníctva súkromnej firmy a skončili (zatiaľ oficiálne) neznámo kde - na zamrznutých cestách však zúfalo chýbali. Odchádzajúca garnitúra sa už zjavne stará iba o vlastné záujmy a na potreby obyvateľov kašle. Niektorí Kotlebovi voliči sú nepoučiteľní a stále domŕzajú, čože som si to dovolil vyskakovať do ich vodcu. Keď sa niektorý z ich blízkych vinou nedostatočnej údržby a katastrofálneho odborného a technického stavu veľkej časti regionálnej správy ciest zraní pri nehode, alebo pri nej zomrie, možno im konečne začne dopínať, ako nekonečne naleteli - a začnú aj im tie "neupotrebiteľné" grédre zúfalo chýbať..

Pointa druhá:

Skôr na odľahčenie. Zjavne sa na Úrade poriadne pracuje do poslednej chvíle a linky na podozrivé zmluvy, ktoré boli medializované občas haprujú. Dosť často. Vlastne stále, aspoň včera tomu tak bolo.

Pointa tretia:

Obchodný register Okresného súdu v Banskej Bystrici to s Úradom BBSK a Banskobystrickou regionálnou správou ciest a.s. v ostatných rokoch nemal úplne ľahké. Zoznam zapísaných listín sa občas mení rýchlejšie, ako stíham zhotovovať printscreeny, zopár zaujímavých by sa ale našlo. Obzvlášť si možno vychutnať dve veci: zatiaľ čo v absolútnej väčšine prípadov iných subjektov sú listiny uložené v časovom slede tak, ako boli doručené, v prípade Banskobystrickej správy ciest lietajú dátumy priam neuveriteľne - dokumenty doručené v roku 2010 nasledujú po tých, ktoré boli doručené v roku 2017 a podobne. Oveľa zaujímavejšie je však to, že všetky doterajšie výročné správy od nástupu Kotlebovej administratívy (viem, je to oxymoron) až dodnes a tiež schálené účtovné závierky so správou auditora - teda za rok 2014, 2015 a 2016 - boli do zbierky listín doručené v jediný deň, 28.9.0217. Zákon - nezákon, čo tam po lehotách. Dokumenty, ktoré mali byť povinne zverejnené v zbierke listín v zákonnej lehote tam neboli celé roky. Paradoxne zrejme bude následky, pokuty a správne konania v tejto veci znášať už nový župan Lunter.

Čo je však skutočne dôležité: nižšie je kópia vôbec posledného dokumentu, ktorý sa firme úspešne podarilo vložiť do zbierky listín. Týka sa mnou avizovaného vzdania sa členstva Mgr. Miroslava Suju v predstavenstve BBRSC a.s. Urobil tak 14.11.2017, notárka listinu overila 21.11.2017 a 24.11.2017 sa ju pokúsil Kotleba vložiť do Zbierky listín spolu s ďalšou, ktorá priamo súvisela so Sujovým rozhodnutím. Kotleba však na veľké zdesenie zainteresovaných s návrhom neuspel a vyššia súdna úradníčka Jana Kužmová u druhého dokumentu skonštatovala, že nespĺňa zákonné predpoklady pre vklad. Listina, ktorú pre zjavný rozpor so zákonom odmietli vložiť do zbierky listín je mi známa a jej obsah priamo súvisel so Sujovým vzdaním sa členstva v predstavenstve. Nemožno ju zverejniť vzhľadom na to, že je už predmetom skúmania orgánov činných v trestnom konaní a hoci ešte nebolo ukončené, porušenie zákona je natoľko zjavné, že sa nikdy nestane zapísanou listinou v Zbierke listín Okresného súdu. Ak, tak skôr ako dôkaz v trestnoprávnom konaní.

Inak povedané, Marián Kotleba sa pokúsil zneužiť svoje právomoci na protiprávne konanie. Čo tvrdím celé roky a čelím za to nenávisti a útokom od jeho fanúšikov sa začína ukazovať aj z úplne nezávislých zdrojov. V najbližších dňoch prevezme Úrad nový župan, ujme sa výkonu svojich právomocí nový poslanecký zbor a prieskumu neporiadku a porušovania zákona sa budú celé mesiace venovať orgány činné v trestnom konaní. Nakoľko je mi už dlhodobo známe z úzkeho okruhu najbližsích Kotlebových spolupracovníkov, aké je skutočné pozadie jeho činnosti a kto sú osoby, ktorým sa cíti zaviazaný, čaká jeho skalných fanúšikov čoskoro veľké vytriezvenie. Niekde tu sa končia možnosti nezávislého analytika a publicistu a začína priestor pre prácu novej administratívy, polície, prokuratúry a súdov. Preto ak nedôjde k nejakej nečakanej zmene, považujem svoju časť práce na rozkrývaní nekalej činnosti a klamaní voličov zo strany aktuálneho vedenia ĽSNS za skončenú. Som unavený.

PS: Toto vyhlásenie sa netýka pána Miroslava Suju a partie Aeterna Germanitas. Budem sa vám venovať rád a nie, rozhodne sa nebojím vašich odkazov a poslíčkov. Považujem vás za ešte väčšie zlo, než voleného Kotlebu a vaše spôsoby za neprijateľné. Viem že máte veľa kamarátov a známych ale verte, že v tejto disciplíne môžeme smelo súťažiť a vyhrám. Ozaj, a buďte taký dobrý a naučte svojho švagra Danka parkovať. Dokazovať si silu a zastrašovať detvancov nevychovaným správaním je iba a len nesmierne trápne. Je rok 2017 a dinosaury už buď vyhynuli, alebo sedia v base.

 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Laššáková: Kiskov výber ma prekvapil

Poslankyňa za Smer Jana Laššáková tvrdí, že Maďarič na sneme strany hovoril čiastočne aj z jej srdca.

EKONOMIKA

Šramko: Pravidlá na schvaľovanie rozpočtu sú príliš mäkké

Vláda v rozpočte vytvára rezervy v stovkách miliónov eur. Ich použitie je často mimo kontroly parlamentu.


Už ste čítali?