Podpoľanie ako pupok slovenského sveta

Autor: Radovan Bránik | 16.12.2018 o 5:32 | (upravené 15.2.2019 o 0:08) Karma článku: 10,02 | Prečítané:  29761x

Neraz sa čitatelia pýtajú, kedy už bude príbeh pokračovať aj v iných lokalitách. Bude, aj pokračuje. No miesto činu úplne opustiť nemožno. Čo sa však dá je dosadiť na šachovnicu k pešiakom aj oveľa významnejšie figúrky.

S trochou nadsázky možno povedať, že Slovensko možno rozdeliť na dve nerovnaké časti: tú menšiu, ktorá pozná meno Martina Malatinca a tú menšiu, ktorá vôbec netuší, o koho ide. Tá prvá skupina zvyčajne vie, ale nepovie, tá druhá nepochybne o nejakom Malatincovi už aj počula, ale keďže ide v niektorých častiach krajiny o pomerne rozšírené meno, ostáva bez reakcie. Neprávom. Tento muž je navzdory svojej snahe ostať nespoznaný príliš dôležitý, aby ho bolo možné obísť. Je podnikateľ, dlhoročný, schopný a vie v tom chodiť. Tvorí sprostredkovateľa medzi tými "dole" a medzi honoráciou a vzhľadom na potrebu stability biznisu sa snaží vychádzať s každou vládou. Bolo by chybou preceňovať jeho úlohu v príbehu, rovnako sa však nevypláca ho podceňovať. Nestojí o publicitu a má rád svoj pokoj, no vybudoval impérium, ktoré si pozornosť iste zaslúži.

A rovnako si pozornosť zaslúžia peniaze, ktoré mu pri tom budovaní dodnes pomáhajú. Okrem investigatívcov na ne majú zálusk mnohí a mnohí si vedia vypýtať. Zvlášť tí, ktorí mu k nejakým dopomohli. 

Poďme sa na ten svet pozrieť trochu zblízka.

 

1. AGROSEV, spol. s r.o.

Bottova 1

962 12 Detva

Jediná firma, v ktorej Martin Malatinec starší aktuálne figuruje v obchodnom registri. 31.12.2016 s Agrosevom zastupovaným práve Malatincom uzavrel “Dohodu o uznaní záväzku a splátkovom kalendári” konateľ BYTES s.r.o. Ján Budáč. Údajný dlh ním zastupovanej firmy pochádzajúci z 15 nezaplatených faktúr z troch po sebe nasledujúcich rokov je v zmluve uvedený vo výške presne 800 tisíc Eur - ani o cent viac, ani menej. Z celkovej fakturovanej sumy 828874,85 Eur BYTES s.r.o. údajne uhradil práve a len tých 28874,85. Malo ísť o dlh za dodávku drevnej štiepky a slamy určenej na spaľovanie. Tak ako v prípade firmy vlastnenej Martinom Malatincom mladším, ktorý uvádzam nižšie, aj Agrosev celé roky toleroval, že jeho odberateľ údajne platí len malý zlomok fakturovanej ceny a trpezlivo znášal s tým spojené straty. Zrejme aj preto, lebo Martin Malatinec starší bol cez firmu BIOMASS-ENERGY s.r.o. dlhé roky spoluvlastníkom BYTESU a obe firmy stále sídlia na tej istej adrese. Martin Malatinec starší však trpezlivosť s dlhmi na ktorých tvorbe sa ako konateľ väčšinového vlastníka sám podieľal už ako veriteľ definitívne stratil práve na Silvestra, v posledný deň roka 2016. 

Počas obdobia, z ktorého údajne pochádza väčšina nesplatených faktúr bol konateľom väčšinového vlastníka BYTESU práve Martin Malatinec starší - ešte začiatkom roka 2016 sa teda vedome podieľal na generovaní obrovskej straty, aby na jeho konci už ako veriteľ túto pohľadávku v mene inej firmy vymáhal cez Zmluvu o uznaní dlhu, ktoré bolá navyše novým konateľom uzatvorená v rozpore so spoločenskou zmluvou a bez vedomia spoluvlastníka, mesta Detva. Dikcia tejto zmluvy hovorí jasne: stačí aby sa BYTES omeškal s jedinou splátkou a veriteľ bude môcť žiadať okamžite celý dlh, čo by bolo pre firmu likvidačné. Na otázky, či faktúry o ktoré sa dohoda o uznaní dlhu opiera boli riadne zaevidované v účtovníctve a či z nich odviedla DPH firma odpovedala: “Faktúry uvádzané v Zmluve boli riadne zaúčtované v účtovníctve spoločnosti Agrosev spol. s r.o. podľa zákona o účtovníctve. Spoločnosť odviedla z týchto nesplatených faktúr DPH tak ako jej prikazoval zákon.” Na opakovane položenú otázku, či je Agrosevu známe, že konateľom väčšinového vlastníka firmy BYTES s.r.o. bol počas obdobia, z ktorého pochádza väčšina údajne nesplatených faktúr a dlhov p. Martin Malatinec starší aj po opakovenej urgencii firma nereagovala.

Táto firma sa spolu s ďalšími podieľa na zabezpečovaní prekotného rozvoja Masarykovho dvora, zväčša z nenávratných príspevkov od štátu a eurofondov zveľaďovanej usadlosti, opakovane navštevovanej ministerkou Matečnou a ďalšími vysokopostavenými politikmi súčasnej vládnej garnitúry.

Niektoré dotácie a nenávratné príspevky získané firmou:

372 752,67 € Pivovar Pstruša 

743 339,00 € Rozšírenie rastlinnej výroby o pestovanie konzumných zemiakov

200 000,00 €  AGROSEV – nákup modernej lesnej techniky

249 944,90 €  Rekonštrukcia a rozšírenie objektov živočíšnej výroby

499 741,64 €  Masarykov dvor – II. etapa

24 694,68 €  Predajné miesto Vígľaš Pstruša

49 996,96 €  Syráreň Vígľaš - Palakovo

1 500 000,00 €  Bioplynová stanica Želobudza

482 978,19 €  Masarykov dvor - 1 etapa

 

2. DENDROMASA s.r.o.

Kukučínova 253/90 

Detva 962 12

Firma, ktorú vlastní švagor Miroslava Suju Marek Danko. Od 09.10.2008 do 02.09.2011 bola spoločníkom vo firme BIOMASS-ENERGY s.r.o., teda spoluvlastnila BYTES s.r.o. aj v čase, keď v ňom prostredníctvom firmy M.M.R.M., s.r.o., neskôr premenovanej na Agro-eko Lovinobaňa s.r.o. uplatňoval svoj spoluvlastnícky vplyv aj Malatinec. Podstatnou skutočnosťou pre budúci článok je však skutočnosť, že v Registri partnerov verejného sektora je pri tejto firme uvedený ako oprávnená osoba istý detviansky právnik, JUDr. Miroslav Červenka. Kľúčová postava pre ďalší posun v kauze, hoci v médiách je jeho meno málo známe. Neprávom.

 

3. WorldWood Slovakia s.r.o.

Kukučínova 253/90

962 12 Detva

Ďalšia z firiem Sujovho švagra Danka, ktorý má v obchodnom registri 8 subjektov, okrem dvoch z nich sa všetky ostatné venujú spracovaniu dreva a obchodovaniu s ním. Výnimkou je napríklad firma Geostav Detva s.r.o., o ktorú sa v rámci vyšetrovania rozkrádania železného šrotu aktuálne intenzívne zaujímajú orgány činné v trestnom konaní pre podozrenie, že niektoré funkčné stroje, ktoré navrhol jeho švagor Miroslav Suja z majetku župy predať za Euro boli v skutočnosti využívané pri jej činnosti. Podstatnou okolnosťou je, že túto firmu vo viacerých sporoch zastupuje opäť Miroslav Červenka. Právnik, ktorý sa vyskytuje v množstve firiem spojených s dlhoročným priateľom bývalého premiéra, aktuálne poslanca z poslednej lavice parlamentu.

Niektoré dotácie a nenávratné príspevky získané firmou:

206 369,67 € Investície do pestovania, manipulácie a skladovania zeleniny

196 000,00 € Technika do lesa

200 000,00 € Mobilný štiepkovač na výrobu energetickej drevnej štiepky

 

4. C m C ENERGY, s.r.o. 

Bottova 1522

962 12 Detva

Firma dodnes sídliaca na identickej adrese, ako nižšieuvedená a s takmer rovnakým názvom, kedysi patriaca Radovanovi Malatincovi.

 

5. C m c, spol. s r.o.

Bottova 1522

962 12 Detva

Jediným oficiálnym spoločníkom firmy je aktuálne Martin Malatinec mladší. Dňa 29.12.2016 s ním uzavrel “Dohodu o uznaní záväzku a splátkovom kalendári” konateľ BYTES s.r.o. Ján Budáč. Text dohody a aj formát nadpisu a celého dokumentu pochádzajú zjavne z rovnakej šablóny, ako v prípade otcovho Agrosevu, vyskytujú sa v nich dokonca identické chyby v písaní, či dokonca pravopise. Údajný dlh ním zastupovanej firmy pochádzajúci z 19 nezaplatených faktúr z troch po sebe nasledujúcich rokov je v zmluve uvedený vo výške presne 600 tisíc Eur - ani o cent viac, ani menej. BYTES zjavne rád dlží okrúhle sumy.. Z celkovo fakturovaných 643159,58 Eur údajne uhradil práve a len tých 43159,58. Malo ísť o dlh za dodávku tepla. Napriek tomu, že dlžník údajne roky platil len zlomky fakturovaných súm, C m C, spol. s r.o. mu obetavo naďalej dodávala teplo a celé roky znášala obrovskú stratu: “Spoločnosť Cmc, spol. s.r.o pravidelne zasielala upomienky k neuhradeným faktúram spoločnosti Bytes. s.r.o. Konateľ spoločnosti Cmc, spol. s.r.o inicioval viacero stretnutí ohľadne prerušenia dodávok tepla v období, keď spoločnosť Bytes, s.r.o si nedodržiavala platobnú disciplínu.” Na otázky, či boli tieto faktúry riadne zaevidované v účtovníctve C m c spol. s r.o. a či z nich firma odviedla DPH predstavitelia firmy reagovali: “Samozrejme že boli zaúčtované podľa zákona o účtovníctve. Áno, bola odvedená DPH zmysle platných zákonov o dani z pridanej hodnoty.” Na otázku, či Martin Malatinec mladší a ním vlastnené C m c spol. s r. o. mali vedomosť o tom, že počas obdobia vzniku väčšiny dlhov bol konateľom väčšinového vlastníka BYTESU práve Martin Malatinec starší firma reagovala takto: “Personálne otázky firmy Bytes s.r.o je potrebné smerovať na firmu Bytes s.r.o, nie na Cmc, spol. s.r.o.

Táto firma prevádzkuje bioplynové stanice "Prevádzka 1" a "Prevádzka 2" na farme Úzke Tále. Ich technologický stav je nevyhovujúci a pri ich prevádzke dochádza k rozporu so Zákonom o ovzduší 137/2010. Namiesto ukončenia prevádzky, alebo zosúladenia technologického stavu s požiadavkami danými zákonom však postupuje inak: žiadosťami o výnimky podávanými na Okresný úrad Detva dosahuje nové a nové odklady z existujúcich zákonov a Okresný úrad jeho argumenty vždy zatiaľ vypočul a akceptoval: dochádza tak k tomu, že tieto stanice sú prostredníctvom výnimiek prevádzkované spôsobom, ktorý zákon považuje za neprípustný. Ako je to možné? Odpoveď je jednoduchá. Okresný úrad Detva vedie Bódi, tentoraj Juraj, ktorý kedysi hlasoval za predaj podielu BYTESU Malatincovi a neskôr roky v rôznych funkciách pre BYTES pracoval. Dnes príslušný odbor ním vedeného úradu vychádza v ústrety dodávateľovi BYTESU výnimkami z platných zákonov a občania na ktorých zdravie má táto prevádzka negatívny vplyv majú smolu. A áno, ide o brata Ladislava Bódiho, člena dozornej rady BYTESU a okresného predsedu SMERU.

Niektoré dotácie a nenávratné príspevky získané firmou:

152 745,00 € Inovácia automatického baliaceho zariadenia

1 099 315,64 € Výroba peliet

 

6. BYTES, s.r.o. 

Táto firma je v sérii zmieňovaných článkov evergreenom a je načase sa jej dnešným dňom prestať venovať. Nemožno však ešte neuverejniť niekoľko reakcií na otázky zaslaných Marošom Sýkorom, kedysi hovorcom J&T v mene spoločnosti BYTES. Otázok bolo nemálo, odpovedí s aspoň nejakou výpovednou hodnotou pomenej. Na otázku prečo BYTES roky uhrádzal len zlomok cien, ktoré mu boli fakturované reaguje: “Faktúry neboli uhrádzané z jednoduchého dôvodu – cena tepla bola z ,,politických“ dôvodov držaná na neprimerane nízkych úrovniach. Inými slovami, mesto malo záujem, aby ceny tepla v Detve boli udržiavané na čo najnižšej úrovni, teda hlboko nižšie, než BYTES-u dával Úrad pre riadenie sieťových odvetví. To konštatuje aj audítor vo svojom výroku k hospodárskym výsledkom spoločnosti. Ten dokonca pre ďalšie obdobia odporúčal, aby táto cena bola omnoho vyššia. Takto nízke ceny tepla nevytvárali pre Bytes dostatočný príjem, aby mohol tieto faktúry uhrádzať.” To je v príkrom rozpore s realitou, offrecord sa pán Sýkora doslova vysmial z práv menšinového vlastníka na informácie o hospodárení a na akýkoľvek vplyv. A aj keby predsa došlo k  zásadnému zvýšeniu cien tepla na hornej hranici možného, nemalo by to na hospodársky výsledok firmy dostatočný vplyv. Je v tom zvláštny paradox - na jednej strane bol BYTES väčšinovými vlastníkmi označovaný za prakticky bezcenný, keď však šlo o možnosť predať ho, dosahovali predstavy o cene závratné výšky. Fascinujúce tiež je, že údajne často a dlhodobo neplatiaca firma vždy načas zázračne ozdravela, keď sa objavila možnosť čerpať dotácie: tie zadĺžené firmy čerpať nesmú.

Výsledok hospodárenia BYTES s.r.o. po rokoch, počas ktorých sa tento svoj lacno získaný podiel v podniku pokúsil väčšinový vlastník opakovane draho predať? Podľa Finstatu v roku 2017 pokles zisku, pokles ostatných výnosov, pokles aktív, pričom celková zadĺženosť podniku už dosiahla kritických 98,63%. 

Členom dozornej rady BYTES je Ing. Ladislav Bódi, okresný šéf Smeru - SD, ktorý tak vehementne protestoval proti zverejneniu jeho mena a fotografie v súvislosti s MAS Podpoľanie. Zástupca primátora Detvy, ktorý však niektoré pre mesto zjavne nevýhodné transakcie nedozoruje.

Po komunálnych voľbách prakticky neostal v mestskom zastupiteľstve kameň na kameni a poslanci ktorí viac ako dekádu robili všetko preto, aby definitívna moc nad BYTES s.r.o. prešla do súkromných rúk nemajú takmer žiadne zastúpenie. A do toho poslanci parlamentu nečakane zrušili dotácie na štiepkovanie dreva kvalitných sortimentov, s čím prakticky nik zo zúčastnených hráčov ešte pred pár týždňami nepočítal.

Niektoré dotácie a nenávratné príspevky získané firmou:

3 458 011,52Centrálny tepelný zdroj na biomasu - Detva

1 763 358,97Rekonštrukcia tepelných rozvodov v meste Detva

 

7. BIOMASS-ENERGY, s.r.o. 

Formálny vlastník väčšinového podielu v BYTESE. Je ním od prvého okamihu uzavretia zmluvy o predaji časti podielu mesta až podnes. Spoločenská zmluva nariaďovala, aby pri predaji spoluvlastníckeho podielu malo mesto predkupné právo. To malo zabezpečiť aby sa firma neocitla úplne mimo kontroly a mesto by nemalo žiaden dosah na jej hospodárenie. Firmu istý čas ovládali Malatincovi a Sujovi ľudia prostredníctvom svojich subjektov. Po neúspešnom pokuse o predaj podielu mestu za absurdne vysokú cenu minimálne 7 591 680,63 Eur, pričom v zmluve o prevode bola stanovená cena 531 102,70 Eur došlo k zmene stratégie. Nepredával sa spoluvlastnícky podiel, menili sa vlastníci subjektu, ktorý bol vlastníkom toho podielu - s tým zmluva nepočítala. 

 

8. ECO ENERGY INVEST, s. r. o. 

Firma právnika Antola z Pezinka, ktorá po rôznych zmenách vlastníkov dnes formálne vlastní firmu BIOMASS-ENERGY s.r.o.

 

9. M.M.R.M., s.r.o. 

Krivec 2663

962 05 Hriňová

Zmluvu na takmer pol milióna Eur pôvodne uzavrel s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou konateľ firmy M.M.R.M. s.r.o. Ľubomír Gonda 2.6.2011, 27.3.2012 časť firmy odkúpila EnergoAgro s.r.o. a uzatvorila dodatok č. 1, ktorým na ňu prešli všetky záväzky, práva a povinnosti voči PPA. 

Niektoré dotácie a nenávratné príspevky získané firmou:

499 806,35Rekonštrukcia objektov smerom k rekondičnej agroturistike

 

10. EnergoAgro s.r.o.

Bottova 1522

962 12 Detva

Táto firma je kľúčovým subjektom na ktorý sa postupne presúvajú aktíva a vedie ju ďalšie generácia nasledujúca otcov zakladateľov: Martina Malatinca staršieho postupne strieda pri kormidle mladší a syn Ľubomíra Gondu z M.M.R.M. s.r.o. je druhým spoločníkom firmy postupne preberajúcej kontrolu nad Masarykovým dvorom. Akvizícia firmy ŠMELIX s.r.o. z Kokavy nad Rimavicou zlúčením 28.11.2018 je jedným z viacerých signálov chystanej expanzie mimo pôvodného regiónu.  

Niektoré dotácie a nenávratné príspevky získané firmou:

249 676,00 €  Rekonštrukcia objektu pre chov a ustajnenie hovädzieho dobytka

95 866,45 €  Masarykov dvor – Jazdecký a športovo – rekreačný areál – kolbisko

100 000,00 €  Masarykov dvor – Jazdecký a športovo – rekreačný areál – opravisko, kolotoč, detské ihriská

499 806,35 € Dodatkom zverejneným v centrálnom registri zmlúv došlo k zmene zmluvnej strany: Partnerom PPA je od 27.3.2012 namiesto M.M.R.M. s.r.o. firma EnergoAgro s.r.o.

 

11. Agro-eko Lovinobaňa, s.r.o.

Bottova 1522 

Detva 962 12

Premenovaná firma M.M.R.M., s.r.o., prostredníctvom ktorej istý čas Malatinec spoluvlastnil BYTES s.r.o., dodnes sídliaca na adrese viacerých firiem zo sféry jeho vplyvu. Jediným spoločníkom je Ľubomír Gonda mladší, ktorý je zároveň spoločníkom v EnergoAgro s.r.o.

 

12. Agro Lovinobaňa, s.r.o.

Bottova 1522 

Detva 962 12

Túto firmu formálne vlastní nedávno prepustený námestník firmy BYTES s.r.o. a člen skupiny Aeterna Germanitas Marek Mališ od roku 2013. Predtým patrila pod názvom AgroBiogas s.r.o. Malatincovi staršiemu a jeho príbuznej, dodnes sídli na totožnej adrese s ďalšími Malatincovými firmami. Bol takisto mimoriadne úspešný pri získavaní nenávratných dotácií - ako pre samotnú firmu, tak aj pre svoju chatu. Prostredníctvom MAS Podpoľanie na ňu získal dotáciu rovnako, ako viacerí ďalší obyvatelia Jánošíkovej ulice v Detve. Mapy od google ju ešte nepoznajú, ľudová tvorivosť však v Podpoľaní nezaháľala a nazvala túto lokalitu príznačne: Zbojnícky vŕšok. Formálne vyhodenie z BYTESU Mališovi nijako neublížilo, vplyv a kontrolu si dokáže udržať pre seba a skupinu ktorej je členom aj prostredníctvom tejto firmy.

Niektoré dotácie a nenávratné príspevky získané firmou, alebo jej vlastníkom:

200 000,00 € Prestavba a modernizácia farmy mladého dobytka

177 580,50 € Agro Lovinobaňa – obstaranie strojov na výrobu biomasy

33 194,00 € Nízkokapacitné ubytovacie zariadenie „Ubytovanie pod jedľou“ - Marek Mališ. Pikantériou tejto zmluvy je, že sa v Centrálnom registri zmlúv nachádza bez akejkoľvek identifikácie prijímateľa, bez jeho podpisu, mena, adresy, bez uvedenia akýchkoľvek dát na základe ktorých by bolo možné zistiť, pod ktorou z tisícok jedlí na Podpoľaní sa tá tajomná chata vlastne nachádza, nie je uvedený jediný údaj o katastrálnom území, pozemkoch, popisnom čísle: preložené do právničiny - zmluva sa v CRZ nachádza vložená bez podstatných náležitostí a teda nie je neplatná. Nazerá sa na ňu totiž, ako keby nebola nikdy vznikla a jej plnenie zo strany štátu teda nie je zmluvne podložené. 4 roky má pán Mališ k dispozícii prostriedky Pôdohospodárskej platobnej agentúry bez legálneho základu. Neprekvapí, že sumy v tabuľkovej prílohe sa líšia od tých v zmluve. Odporúča, ako už neraz, MAS Podpoľanie.

 

13. WITOS s.r.o.

Zvolenská 603/90A 

Vígľaš 962 02

Táto dovtedy nenápadná firma sa nakrátko mediálne “preslávila” v marci roku 2018, keď redaktor Martin Turček z portálu aktuality.sk aj z podkladov zdroja vystupujúceho pod pseudonymom Ondrej Cerovský zverejnil článok “Ľudia okolo Pellegriniho a Výboha postavili pálenicu za štátne”. Tento materiál vo víre udalostí, dezinformácií a falošných stôp po Kuciakovej smrti žiaľ neprávom upadol do zabudnutia, pretože naznačuje prepojenia, ktorým sa budem priamo venovať v piatom článku tejto série. Doteraz nezverejnené fakty hovoria napríklad o tom, že táto firma realizovala dodávku kotla pre Malatincov projekt z eurofondov a štátnej podpory a tiež výkopové práce pri výmene teplovodov, ktorým sme sa venovali pred niekoľkými týždňami a ktoré skončili opäť u Kalamára. Toho zhodou okolností minulý týždeň dôkladne prevetrala polícia v súvislosti s nelegálnym nakladaním s majetkom BBSK a zaistila mu mobil a ďalšiu techniku. Jeden z jej spoločníkov Matúš Strelec je zhodou okolností tiež členom MAS Podpoľanie. Zaujímavosťou je, že s výsadbou ovocného sadu ktorý neskôr slúžil pre potreby liehovaru a pálenice započal WITOS s.r.o. takmer dva roky predtým, ako bola zverejnená výzva z ktorej bolo možné čerpať peniaze na pálenicu.

Ibaže táto firma je v skutočnosti viac zaujímavá niečím úplne iným: jedným z jej troch konateľov je JUDr. Miroslav Červenka, už viackrát vyššie spomínaný právnik zastupujúci viacero firiem z tejto skupinky. V obchodnom registri ho nájdete celkom 38 krát, ale zo všetkých najzaujímavejšie sú firmy, v ktorých sa vyskytuje, alebo v minulosti vyskytoval s ďalším detvancom, Ing. Ladislavom Doskočilom a ktorých názov začína písmenom W. Že vám tie mená nič nehovoria a už vám Detva, Bytes a Podpoľanie lezie krkom? Ok, tak poďme k tretiemu z mušketierov, s ktorým Červenka až do Doskočilovej tragickej smrti tvorili v obchodnom registri nerozlučnú skupinku: jeho meno je Ing. Miroslav Výboh. Nejde iba o zhodu mien s asi najvýznamnejším slovenským obchodníkom so zbrojárskou technikou. Ide o síce najprv nepriznaného, no neskôr označeného za jedného z najlepších priateľov bývalého premiéra SR a dnešného užívateľa zadnej poslaneckej lavice Róberta Fica. Ide o toho istého Výboha, ktorý sprevádzal Fica na stretnutí s Muammarom Kaddáfím spolu s podpredsedom Komunistickej strany Slovenska Jalalom Suleimanom. Je to ten Výboh, čo ledva vykĺzol z korupčnej kauzy Pandur, kvôli ktorej dnes poradca bývalého českého premiéra Topolánka Dalík okupuje väzenskú celu a vcelku oprávnene smúti, že zo štyroch účastníkov posedení v moravských vinárničkách skončil za mrežami ako jediný, aj napriek úpornej snahe rakúskej justície dostať za mreže aj Výboha. Viacero firiem zo sféry vplyvu Malatincovej rodiny a tiež skupiny okolo Miroslava Suju je zastupovaných verným spoločníkom jedného z najbližších Ficových ľudí v jednej z najvplyvnejších slovenských firiem - vo firme WILLING. A tá má mnoho tajomstiev ktoré si bedlivo a nekompromisne stráži.  

Niektoré dotácie a nenávratné príspevky získané firmou:

110 760,25 € Výsadba sadu Očová – Holcov majer

173 974,83 € Ovocný liehovar a pestovateľská pálenica pre spoločnosť WITOS s.r.o.

 

Toto je iba časť skupiny spriaznených osôb a subjektov navzájom poprepájaných zložitou sieťou vzťahov a záujmov, ktoré kooperujú prevažne v podpolianskom regióne, avšak aj iba pred pár dňami zrealizovaná akvizícia spoločnosti ŠMELIX s.r.o. z Kokavy nad Rimavicou potvrdzuje spolu s ďalšími stopami, že sa snaží o ďalšiu expanziu. Spája ich tiež obrovská úspešnosť pri získavaní rôznych foriem podpory, prevažne v podobe nenávratných príspevkov od štátu, alebo z rôznych fondov a výziev: Len Malatincova firma Agrosev s.r.o. sa napríklad v roku 2016 dostala medzi 15 najväčších poberateľov agrodotácií so sumou 1,7 milióna Eur a podobne úspešná bola aj niekoľko rokov predtým a aj v roku nasledujúcom. V zdanlivo nevýznamnom Podpoľaní sa tak stretávajú desiatky miliónov zo štátnych dotácií, eurofondov rôznych podporných schém, ľudia ktorí majú zásadný vplyv na ich prideľovanie a rôzni odpadlíci od štátnych bezpečnostných služieb.

Na Masarykovom dvore je častou návštevníčkou ministerka Matečná, pred ňou sa tam vždy radi zastavovali jej predchodcovia, ktorí mali dosah na nevšednú úspešnosť tejto skupiny pri získavaní štátnych a európskych peňazí ligotajúcich sa alobalom. Narodeniny Martina Malatinca staršieho pripomínali skôr výjazdové zasadnutie vlády a svadba jeho syna sa tiež nezaobišla bez dôležitých hostí. Zároveň existujú priame a nespochybniteľné prepojenia medzi Sujom, jemu blízkymi ľuďmi a tými nedávno zadržanými z Veľkého Krtíša, ktorí sa podieľali na vražde mestského poslanca v Žiari nad Hronom Rakovského. Jeho brat dnes sedí na lavici obžalovaných podozrivý z fiktívnych aktivít pri čerpaní dotácií na vzdelávanie z prostriedkov Slovenskej implementačnej agentúry - a v ďalšej kauze spojenej práve s touto agentúrou lietajú ľudia zo samého začiatku tejto série, insitný objednávateľ vraždy konkurenta Cibulka, či prvý z dvoch v ostatnom čase zrušených okresných predsedov SAS, tentoraz obaja v úlohe nekvalitne zalegendovaných policajných agentov - v ďalšom prípade pokusu o korupciu, tentoraz vo výške 30% pridelených prostriedkov.

Slovensko je menšie, ako by bolo dobré a zvykne sa vravieť, že ľudia tu k sebe majú akosi bližšie. V Podpoľaní k sebe majú oveľa bližšie ako je zdravé ľudia z najvyšších politických kruhov s okresnými podfešákmi a polomafiánmi neštítiacimi sa žiadnej špinavosti, manipulácie volieb, alebo brutálneho násilia. V budúcom článku Matečná, Baco, Chrbet, Výboh a ďalšie mená zvyčajne označované za veľké.

 
Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

Ribár požiada o odškodné v Štrasburgu. Na Ústavný súd mieria aj ďalší obvinení

Ústavný súd nariadil prepustneie z väzby po štrnástich rokoch.

Dobré ráno

Dobré ráno: Koalícia má zarobené na ďalšiu krízu

Parlament čaká hlasovanie o skrátení kolúznej väzby.

KOMENTÁR

Zasmejme sa s Veronikou Remišovou

Nedostatok snahy jej vyčítať nemôžeme, s výsledkami je to horšie.


Už ste čítali?